070-3656161

Huisregels

Algemeen

In en om The Fitness House gelden regels. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels. De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een lidmaatschap voor zonder opgaaf van reden. De entree is voorzien van een toegangscontrole, om toegang te krijgen tot The Fitness House dient u bij binnenkomst uw lidmaatschapspas voor de kaartlezer te houden. Uw pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Personen jonger dan 14 jaar kunnen geen lid worden van The Fitness House. Personen die 14 en 15 jaar zijn, kunnen alleen sporten onder begeleiding van een persoon die ouder is dan 18 jaar. Het is niet toegestaan om (sport) tassen mee te nemen naar de sportruimtes. Het is niet toegestaan om eigendommen na sluitingstijd achter te laten in de kledinglockers. Na sluitingstijd worden de sloten die nog aan de lockers hangen verwijderd evenals de spullen die aangetroffen worden. Roken is ten strengste verboden. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in de Lounge. In de trainingsruimtes is drinken alleen toegestaan uit een afsluitbare plastic fles c.q. bidon. Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties binnen The Fitness House te nuttigen. Gevonden voorwerpen worden acht (8) dagen bewaard. The Fitness House is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of ongevallen in en om de club. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie

Lidmaatschap

Identificatie d.m.v. een geldig legitimatiebewijs is verplicht (paspoort of rijbewijs).
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar.
In geval van vakantie, ziekte of anderszins wordt de geldigheidsduur van het abonnement niet aangepast.
Bij verlies of diefstal van deze pas brengen wij u € 25,00 in rekening.
The Fitness House behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen.
The Fitness House is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Openingstijden

De openingstijden kunt u vinden op de website, www.thefitnesshouse.nl , openingstijden kunnen worden gewijzigd en op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Fitness & Cardio

In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.
Om hygiënische redenen is ieder lid verplicht een handdoek op de toestellen te gebruiken.
Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
Ieder lid dient de toestellen na gebruik schoon te maken met de door de The Fitness House ter beschikking gestelde schoonmaakmiddelen.
Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan in de sportruimten.
Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten.

Aerobics & Spinning

In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende binnensportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.
Materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
Bij uitzondering kan een les komen te vervallen.

Lounge

Koffie, thee en overige consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar in de lounge.
De lounge is volledig selfservice, en dit betekend dat je na het nuttigen van koffie, thee of sportdranken, de gebruikte kopjes terug zet in de pantry en de lege flesjes in de vuilnisbak deponeert. In de lounge is een Wi-Fi aansluiting beschikbaar.

Veiligheid

Ter bescherming van uw eigendommen adviseren wij om een locker te gebruiken.
Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid is het raadzaam om aanwijzingen en adviezen van de medewerkers op te volgen.
Indien u gezondheidsproblemen en of blessures heeft, dan verzoeken wij jou dit aan de instructeur te melden.
Vraag in geval van twijfel omtrent deelname aan een activiteit, of het uitvoeren van een oefening, advies aan de instructeur.
Sport geregeld, maar voorkom overtraining. Meer dan één maal per dag trainen kan leiden tot negatieve trainingsresultaten en blessures.
Verbaal en of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
Ongewenste en of gewenste intimiteiten in The Fitness House zijn niet toegestaan.